Työelämäohjauksen projekteissa tuotettuja raportteja ja aineistoja 

In english / Materials produced in worklife guidance projects:

Suomeksi

Seminaariaineistoja löytyy sivulta TOKI -projektissa tapahtunutta. TOKI -projektiin liittyviä juttuja löytyy sivulta TOKI -projekti > referenssit.

 • Työelämäohjauksen työkalupakki – Työkaluja työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja neuvontaan. Nyt suomen kielellä!
 • 10.3.2015: Asiantuntijakouluttaja Pauliina Marjala on työskennellyt vuosina 2014-2015 TOKI -projektissa testaten ja tuotteistaen osaamiskartoitusprosesseja. Tästä linkistä löydät Pauliinan katsauksen osaamisen kehittämiseen kokonaisuutena.
 • Opin ovi -hankeperheen loppujulkaisu löytyy tästä linkistä. Julkaisussa on projektipäällikkö Teea Ojan kirjoitus Työelämäohjaus (linkki artikkeliin).
 • 3.2.2015: Ajatuksia työelämäohjauksesta -julkaisu (Issuu). Teea Oja. Kooste Työelämäohjaus -blogin teksteistä vuosilta 2012-2015.
 • 28.1.2015: TOKI -projektin reseptikirja (PDF). Tässä versiossa on muistikirjan tekstisivut. Voit tilata oman muistikirjasi postitse, katso lisää tietoa täältä!
 • 5.1.2015: TOKI -projektissa teetettiin laadullinen haastattelututkimus Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelmaan osallistuneiden esimiesten ja heidän alaistensa keskuudessa. Tutkimuksen tavoitteena oli laadullisesti tarkastella koulutusohjelman vaikuttavuutta osallistuneiden avainhenkilöiden työyhteisöissä ja omassa toiminnassa. Tutkimuksen suoritti Itä-Suomen yliopiston opinto-ohjaajaopiskelija Minna Hirvonen, jolle tutkimus on myös ohjausalan pro gradu -opinnäytetyö. Tutkimusraportti: Hirvonen, M. 2015: Taitoa työelämäohjaukseen –koulutusohjelmaan osallistuneiden esimiesten ja heidän alaistensa kokemuksia työelämäohjauksesta.
 • Aikuisohjauksen valtakunnallisen kehittämisohjelman Opin Ovi -uutiskirjeessä julkaistiin projektipäällikkö Teea Ojan kirjoitus ”Kuinka kehittää ohjaustoimintaa työpaikoilla” lokakuussa 2014. Opin Ovi -uutiskirje 8/2014
 • RATKES -lehdessä eli Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen kulttuurin lehdessä 3/2014 julkaistiin Marja Keväjärven kirjoitus Ohjauksellinen ote työpaikalla. Lue artikkeli täältä!
 • Projektikoordinaattori Marja Keväjärvi kirjoitti TOKI -projektin Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelman taustoista ja lähtökohdista. Lue kirjoitus täältä!
 • Projektipäällikkö Teea Oja ja projektikoordinaattori Marja Keväjärvi matkustivat Tanskaan ja Islantiin maaliskuussa 2014. Matkan tarkoituksena oli benchmarkata, kuinka näissä maissa toteutetaan ohjausta työpaikoilla. Tutustu matkaraporttiin ja lue, mitä projektihenkilöstö matkallaan pohdiskeli! Matkaraportti
 • Opin Ovi -hankeperheen Opin Ovi -uutiskirjeessä 5/2014 julkaistiin Teean kirjoittama matkakertomus. Löydät toukokuun uutiskirjeen täältä!
 • Vuosina 2012-2013 toteutetun Taitoa työelämäohjaukseen -koulutuksen (7 op) opiskelijapalautteiden koosteraportin löydät täältä.  
 • Projektipäällikkö Teea Oja puhui Menestyjäksi Lapissa -projektin järjestämässä webinaarissa 4.6.2013 aiheesta Ohjaus työelämässä. Webinaarin nauhoite sekä Teean esittämä aineisto löytyvät valtakunnallisen kehittämisohjelman Opin Ovien sivuilta: Webinaari 4.6.2013
 • 2.1.2013: KM, KTM Mervi Summanen tutki esimiesten ja työyhteisöjen avainhenkilöiden käsityksiä työelämäohjauksesta sekä esimiehen roolista työelämäohjauksen toteuttajina vuosina 2011-2012. Tutkimus on Summasen kauppatieteiden opintojen pro gradu -työ sekä osa TOKI -projektia. Tutkimusraportti: Summanen, M. 2012. Työelämäohjaus esimiesten näkökulmasta. Tutkimuksesta ja tuloksista tehdyn erittäin lyhyen tiivistelmän löydät Issuusta tästä linkistä.
 • Vuonna 2011 toteutetun Taitoa työelämäohjaukseen -koulutuksen (7 op) opiskelijapalautteiden koosteraportin löydät täältä.
 • Oulussa 24.4.2012 järjestetyllä Opin Ovi -klinikalla (eli Opin Ovi -hankeperheen projektipäälliköille ja toimijoille suunnattussa koulutuspäivässä) oli aiheena työpaikoilla tapahtuva ohjaus. Tilaisuudessa puhuivat mm. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Mikko Weissenfelt ja Pyhännän Rakennustuotteen työntekijä Asko Alasalmi. TOKI -projektia luotsaava projektipäällikkö Teea Oja alusti koulutuspäivää luennoimalla aiheesta ”Mitä on työelämäohjaus?”. Videotallenteet Teean ja muidenkin puhujien esityksistä sekä muut päivän materiaalit löydät täältä.
 • Kevään 2010 aikana haastattelimme 16 henkilöstöasioiden asiantuntijaa, työnantajaa ja yrittäjää työyhteisöissä kohdatuista esimiestyön, uraohjaustoiminnan ja koulutusneuvonnan haasteista. Haastattelut toimivat pohjana Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusten suunnittelussa. Yhteenveto haastatteluista löytyy täältä.

Materiaalia eri työelämäohjauksen aiheisiin liittyen:

Linkkejä työelämäohjaukseen liittyvään kirjallisuuteen löydät myös sivulta Työelämäohjaus.

Mentorointi:
Työnohjaus:
Osaamiskartoitukset, osaamisen johtaminen:
Työuran muutokset, ikäjohtaminen:
Esimiestyö:
Työkulttuurin muutos: