Oulun Aikuiskoulutuskeskus hallinnoi ja toteutti TOKI -projektia vuosina 2010-2015 Pohjois-Pohjanmaan alueella. Projekti päättyi 28.2.2015. Projektia rahoittivat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä projektiin osallistuvat työyhteisöt. TOKI –projekti oli osa valtakunnallista Opin Ovi –hankeperhettä, jonka tavoitteena oli  aikuisneuvonnan ja –ohjauksen alueellinen kehittämistoiminta. Opin Ovi –hankeperhe eli valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmalla toteutettiin valtakunnallisilla ja alueellisilla projekteilla vuosina 2008-2014. Lisätietoa valtakunnallisesta aikuisohjauksen kehittämisohjelmasta: www.opinovi.fi

Osallistujat

Projektin toimintaan osallistui 1035 henkilöä, joista 525 henkilöä pitkäkestoiseen toimintaan (väh. 7 h). Projektin toimintaan osallistui henkilöitä 144 eri työyhteisöstä (79 yrityksestä, 65 muusta organisaatiosta kunta-, valtio- ja kolmannelta sektorilta).

 
TOKI -projekti valtakunnallisessa aikuisohjauksen kehittämisohjelmassa:

 

toki_opin_ovi_-hankeperheessa