Tältä sivulta löydät erityisesti TOKI -projektista tehtyjä artikkeleita, videoita ja podcast – nauhoituksia. Laajemmin työelämäohjausta käsittelevät aineistot löydät materiaalit ja julkaisut -sivulta.

Kiertueraportti: Pohjois-Pohjanmaan Opin ovi -hankkeet: Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti keräsi vuonna 2014 tietoa alueellisten projektien tulosten ja hyvien käytäntöjen jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta. Alueelliset tilannekatsauskäynnit olivat yksi toimenpide, jolla koottiin tilannetietoa palveluista ja verkostoista eri puolilla Suomea. Tilannekatsauskäynnit toteutettiin kaikille ELY-alueille projektien päättymisen jälkeen. Yhteiseen tapaamiseen kutsuttiin ELY-alueelta kaikkien siellä toimineiden Opin ovi -projektien (Pohjois-Pohjanmaalla TOKI, OpinTori ja OSUMA lokakuussa 2014) yhteyshenkilöitä ja edustus ELY-keskuksen ELO-ryhmästä sekä TE-toimistosta. Tapaamisten, niitä edeltäneen ennakkokyselyn sekä projektiraporttien pohjalta laadittiin kiertueraportit. Valmiit raportit toimitettiin tiedoksi myös opetus- ja kulttuuriministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle sekä valtakunnalliselle ja alueellisille elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmille.
Lisää tietoa kierturaporteista löydät täältä.
Pohjois-Pohjanmaan kierturaportti aukeaa tästä linkistä.
Pohjois-Pohjanmaan kiertuetapahtumasta tehdyn jutun löydät Opin ovi -uutiskirjeestä.

Opin Ovi -hankeperheen koordinaatioprojekti teki syyskuussa 2014 videohaastattelun ”TOKI tuo esille työelämäohjausta”, jossa projektipäällikkö Teea Oja kertoo TOKI -projektin haasteista ja saavutuksista. Videon löydät täältä.
Aiemman samankaltaisen videon sekä työelämäohjausta käsittelevän Podcast -nauhoituksen maaliskuulta 2013 löydät tämän linkin kautta.

TOKI -projektin henkilöstö osallistui valtakunnalliseen ohjausalan seminaariin Opin Ovista kohti Ohjaamoa Vantaalla 15.9.2014. Päivän aikana aikuisohjauksen kehittämisohjelman koordinaatioprojekti kuvasi haastatteluita aikuisohjauksen tämän hetken tilanteesta ja haasteista. Projektikoordinaattori Marja Keväjärven kommentteja voit kuunnella mm. tällä videolla!

Opetushallitus pyysi projektipäällikkö Teea Ojalta puheenvuoroa kansallisille oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämispäiville, jotka järjestettiin Helsingissä 28.4. – 29.4.2014. Puheenvuoro sijoittui aikuisohjauksen teematyöryhmään aiheella ”Ohjaus työelämässä”. Teea Ojan esitysmateriaali aukeaa tästä linkistä.

TOKI -projekti esiintyi valtakunnallisessa ohjausalan seminaarissa Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 Tampereella 7.-8.10.2013. Viiden minuutin mittainen pecha kucha -esitys videoitiin, ja se löytyy Opin Ovi -sivustolta täältä.

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde Liikkeelle teki jutun ”Tavoitteena parempi työelämä – ohjausta työpaikoille” TOKI -projektista. Lue juttu sivuilta 32-34 täältä!

  • Lähde liikkeelle -lehti tiedottaa näyttötutkintotoiminnasta ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvistä kokemuksista ja ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on saada tutkintotoiminta ja sen hyödyt tunnetuksi käytännön työpaikoilla. Tiedotuksella pyritään siihen, että tutkintoja koskeva kiinnostus lisääntyy ja niihin tulee yhä enemmän osallistujia. Tutkintojen järjestäjien työtä autamme jakamalla tutkintojen toteuttajille uutta ajankohtaista tietoa.

Kirjoitus Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen vuosikertomuksessa 2011: ”Työelämän ohjausosaamista Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän esimiehille”, sivu 18.

Artikkeli  Serviisin henkilöstölehdessä ”Siruja” 6/11: ”Lisää taitoja työelämäohjaukseen