Joensuun yliopiston ohjausalan opiskelijan Minna Hirvosen tutkimus esimiesten ja heidän alaistensa kokemuksista Taitoa työelämäohjaukseen -koulutuksesta ja sen vaikutuksista työyhteisössä

TOKI -projektissa on teetetty projektin Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusta laadullisesti arvioiva tutkimus. Joensuun yliopiston ohjausalan opiskelija Minna Hirvonen haastatteli Taitoa työelämäohjaukseen -koulutusohjelmaan vuosina 2011-2013 osallistuneita työyhteisöjen avainhenkilöitä sekä heidän alaisiaan. Tutkimuksessa Hirvonen selvitti, millaisia kokemuksia avainhenkilöillä oli koulutusohjelmasta ja mitä avainhenkilöt arvioivat saaneensa koulutusohjelmasta itselleen ja omaan työhönsä. Esimiesten alaisilta Hirvonen kysyi, millä tavoin työelämäohjaus näkyy työyhteisössä ja onko tilanteessa tapahtunut muutoksia esimiehen osallistuttua työelämäohjauksen koulutukseen. Löydät tutkimusraportin materiaalit ja julkaisut -sivulta.